Vanliga frågor

Om Ally

 • Var finns Ally?

  Just nu finns vi i många av Sveriges största städer, bland annat Stockholm, Malmö och Göteborg.

  För att ta reda på om vi finns där du bor, gå till startsidan och skriv in ditt postnummer. Då ser du om vi finns där du bor och vilka tjänster vi erbjuder i ditt område.

 • När har Ally öppet?

  08-20 alla dagar i veckan. Ladda ner vår app eller ring oss för att boka en tid.

 • Hur kontaktar jag Ally?

  Kontakta oss via mail eller ring oss.

 • Vilka läkare och sköterskor jobbar på Ally?

  Våra läkare är legitimerade, reglerade av Socialstyrelsen och har tidigare erfarenhet från primärvården.

  Våra sköterskor är handplockade, har bred erfarenhet inom omvårdnad och är internt utbildade för att kunna utföra den fysiska provtagning och undersökning som krävs på plats för att komplettera ditt efterföljande digitala läkarbesök.

 • Tar ni emot barn?

  Absolut, vi tar emot alla barn över 1 år.

Allmänt om våra tjänster

 • Varför har ni två tjänster?

  Vilken tjänst som passar bäst avgörs av dina besvär. Om du väljer ett hembesök av läkare när du har öron-, hals- och luftvägsinfektioner kommer läkaren göra samma undersökning som en sköterska i kombination med en digital läkare hade gjort, men då till ett högre pris för dig som patient. Vi tycker därför att du ska ha möjlighet att välja vilken tjänst du vill använda när du har symtom och besvär som både en fysisk och digital läkare (med förgående hembesök av sköterska) kan hjälpa dig med. Som patient kommer du att få samma diagnos och behandling, men tillvägagångsätt och pris skiljer sig åt.

 • Vilken typ av vård erbjuder Ally?

  Hos Ally kan du få hjälp med alla vanliga sjukdomar och besvär som behandlas på en lättakut eller vårdcentral. Vi kan hjälpa dig med exempelvis öroninflammation, ihållande hosta, luftvägsinfektion, hudutslag och allergi. Vi kan ta kapillära prover för att bedöma blodsocker, blodsocker och snabbsänka (CRP) samt skriva recept och sjukintyg vid behov.

 • Skriver ni intyg?

  Ja, våra läkare har möjlighet att sjukskriva dig från den första sjukdagen till den fjortonde sjukdagen, och som mest i 14 dagar. Vi kan inte utfärda sjukintyg retroaktivt, utan endast från den dag som du kontaktar oss. Om du behöver sjukskrivas under en längre tid eller behöver förlänga din sjukskrivning lämpar sig din ordinarie läkare bättre.

  Förutom sjukintyg kan vi hjälpa dig med VAB-intyg (tillfällig föräldrapenning), intyg för inställd resa och intyg om diagnos (som ställs under besöket).

  Vi skickar intyget via post till din folkbokföringsadress.

 • Kan ni skriva ut recept på läkemedel?

  Ja, vi kan skriva ut nya recept och förnya recept som du redan har. Vi skriver dock inte ut narkotikaklassade, beroendeframkallande och licenspreparerade läkemedel. Om du behöver denna typ av läkemedel bör du kontakta din ordinarie läkare på vårdcentralen.

 • Skriver ni ut narkotikaklassade läkemedel?

  Nej, det kan vi inte. En ansvarsfull förskrivning av narkotikaklassade läkemedel kräver möjlighet till kontroll av tidigare förskrivningsmönster samt möjlighet till uppföljning och utvärdering, vilket vi i nuläget saknar.

  För att ta reda på om ett läkemedel är narkotikaklassat eller inte, besök gärna Läkemedelsverkets hemsida.

 • Har läkaren eller sköterskan med sig medicin?

  Nej, läkaren eller sköterskan har inte med sig medicin. Om läkaren bedömer att du behöver medicin skriver han eller hon ett elektroniskt recept på läkemedel. Du kan därefter hämta ut din förskrivna medicin efter ditt besök på valfritt apotek.

 • Kan jag få remiss för vidare vård?

  Vi skickar inte remiss till specialistvård. Om våra läkare bedömer att ditt kroppsliga eller psykiska besvär bör utredas skickas istället en remiss med all information till din ordinarie läkare på den vårdcentral där du är listad för vidare utredning och uppföljning. Om du vet med dig att ditt besvär är långvarigt eller kroniskt bör du vända dig till din ordinarie läkare i första hand. Om du är osäker kan våra läkare göra en första bedömning. Ring oss om du vill diskutera detta innan du bokar ett besök.

 • Testar ni för coronavirus?

  På Ally kan du inte få hjälp med provtagning för coronavirus.

  Om du har varit i något av de områden där smittspridning förekommer eller varit i kontakt med någon med bekräftad covid-19 och insjuknar med feber, hosta eller andningsbesvär ska du ta kontakt med vården – helst via telefon genom att ringa exempelvis 1177.

  Undvik att uppsöka en akutmottagning om möjligt, då fler människor riskerar att utsättas för smittan.

  För mer information kring vad som gäller i din Region, besök 1177.

 • Hur förbereder jag ett hembesök?

  Förbered en lugn och ren plats inför ditt hembesök. Vi älskar din familj, dina vänner, dina grannar och dina husdjur men strävar efter att ge dig den bästa möjliga vården och att säkerställa din integritet. En trygg miljö möjliggör detta. Dubbelkolla också att dina kontaktuppgifter stämmer så att läkaren eller sköterskan kan få tag i dig om det skulle behövas.

 • Hur går ett hembesök till?

  Efter att du har bokat ett besök, beskrivit dina symtom och valt en tid kommer en läkare eller sköterska att matchas med dig och göra ett hembesök inom det tidsintervall du valt. Om du bokat en tid mellan kl 16-18 kan alltså läkaren eller sköterskan dyka upp någon gång däremellan. Kom ihåg att ha koll på telefonen då läkaren eller sköterskan kan behöva ringa dig om något inte går som planerat, till exempel att portkoden inte fungerar.

  Hembesök av läkare
  När du bokat kommer en legitimerad läkare hem till dig på den tid du bestämt. Och med sig har han eller hon allt som behövs för ett vanligt läkarbesök. Du undersöks och kan få recept eller sjukintyg direkt i hemmet.

  Hembesök av sköterska
  Ett hembesök av en sköterska efterföljs alltid av ett digitalt besök av en läkare. Sköterskan som kommer hem till dig ställer frågor om ditt allmäntillstånd, kontrollerar vitalparametrar och tar de prover som behövs för att du ska få rätt diagnos och behandling. När detta är gjort ringer ni tillsammans upp en av våra legitimerade läkare som ställer diagnos med hjälp av resultatet från den fysiska undersökningen.

  Om du är osäker på vilken typ av tjänst som passar, ring oss så hjälper vi dig boka rätt!

 • Hur skiljer ni er mot vårdcentralen?

  Hos Ally kan du få hjälp med alla vanliga sjukdomar och besvär som behandlas på en vårdcentral och som inte kräver vidare utredning. Vi kan hjälpa dig med exempelvis öroninflammation, ihållande hosta, luftvägsinfektion, hudutslag och allergi. Vi kan ta kapillära prover för att bedöma blodsocker, blodvärde och snabbsänka (CRP) samt skriva recept, sjukintyg och remiss till din ordinarie läkare vid behov.

  Recept
  Vi kan skriva ut nya recept och förnya recept som du redan har. Vi skriver dock inte ut narkotikaklassade, beroendeframkallande och licenspreparerade läkemedel. Om du behöver denna typ av läkemedel bör du kontakta din ordinarie läkare på vårdcentralen.

  Remiss
  Vi skickar inte remiss till specialistvård. Om våra läkare bedömer att ditt kroppsliga eller psykiska besvär bör utredas skickas istället en remiss med all information till din ordinarie läkare på den vårdcentral där du är listad för vidare utredning och uppföljning. Om du vet med dig att ditt besvär är långvarigt eller kroniskt bör du vända dig till din ordinarie läkare i första hand. Om du är osäker kan våra läkare göra en första bedömning. Ring oss om du vill diskutera detta innan du bokar ett besök.

  Sjukintyg
  Våra läkare har möjlighet att sjukskriva dig från den åttonde sjukdagen till den fjortonde sjukdagen, och som mest i 7 dagar. Vi kan inte utfärda sjukintyg retroaktivt, utan endast från den dag som du kontaktar oss. Om du behöver sjukskrivas under en längre tid eller behöver förlänga din sjukskrivning lämpar sig din ordinarie läkare bättre.

 • Hur skiljer ni er mot en lättakut?

  Hos Ally kan du få samma hjälp som på en lättakut. Du kan dessutom få recept och sjukintyg vid behov, vilket du normalt sett inte kan få på en lättakut.

  Remiss skickas endast till ordinarie läkare på den vårdcentral där du är listad om våra läkare bedömer att ditt besvär bör utredas vidare.

 • Hur skiljer ni er mot en akutmottagning?

  Akutmottagningen på sjukhuset tar emot och behandlar de svårast sjuka och skadade. Vid akuta, allvarliga eller livshotande situationer, ring alltid 112.

 • När är det inte lämpligt att använda Ally?

  Vänd dig till en vårdcentral om du har långvariga eller kroniska besvär och önskar:

  • Utredning av kroppsliga eller psykiska besvär
  • Sjukskrivning eller förlängning av sjukskrivning
  • Laboratoriebaserad provtagning (venöst blodprov, urinprov, odlingar m.m.)

  Ring alltid 112 vid akuta, allvarliga eller livshotande situationer.

 • Osäker på var du ska vända dig?

  Om du är osäker på vilken mottagning du bör vända dig till, kan du alltid ringa 1177 för rådgivning och vägledning.

  Om du är osäker på om du behöver ett hembesök av en läkare eller om det räcker med ett hembesök av en sköterska följt av ett digitalt besök av en läkare kan du alltid ringa oss så hjälper vi dig!

Hembesök av sköterska med läkare via länk

 • Varför är det bra att få hem en sköterska före mitt digitala läkarbesök?

  Genom att skicka en sköterska hem till dig som kontrollerar vitalparametrar och tar snabbprover får läkaren en helt annan helhetsförståelse för dina symtom. Utan att ta snabbsänka (CRP) går det inte att se om du har en infektion i kroppen och inte heller om denna orsakats av bakterier eller virus, till exempel. 

  Det är viktigt att veta en sådan sak för läkaren då endast infektioner orsakade av bakterier går att behandla med antibiotika. Antibiotika är helt verkningslöst på en virusinfektion. Att få antibiotika förskrivet i onödan innebär onödiga biverkningar för dig som patient, såsom diarré och minskad mängd nyttiga bakterier i mage och tarm, samtidigt som det ökar risken för resistenta bakterier.

  För de sjukdomar och besvär där det lämpar sig med ett hembesök av en sköterska följt av ett digitalt läkarbesök, innebär det framförallt att du sparar in mycket pengar för samma typ av undersökning, diagnos och behandling som om du hade bokat hem en läkare istället.

 • Vad kan vi hjälpa dig med?

  Ett hembesök av en sköterska ordineras alltid av en läkare som sedan följer upp dig via ett videobesök. Sköterskan får instruktioner av läkaren på vilka vitalparametrar som behöver kontrolleras och vilka snabbprover som behöver tas för att läkaren sedan ska kunna ställa en diagnos via ett videomöte.

  Vid dessa symtom passar ett besök med en fysisk undersökning av sköterska och digital diagnos av läkare:

  • Ont i öronen, rinnande öron, lockkänsla, nytillkommen hörselnedsättning
  • Det gör ont när du andas in djupt och du hostar upp slem och/eller är hes
  • Halsont, feber och svullna lymfkörtlar, sväljsvårigheter
  • Hudutslag, exempelvis svinkoppor, eksem, klåda och blåsor

  Kontakta oss via telefon om du är tveksam på ifall du behöver ett hembesök av läkare eller Hembesök av sköterska med läkare via länk, vi hjälper dig gärna!

 • Vad kan vi inte hjälpa till med?

  Om du har flera ospecifika och diffusa symtom som inte har ett uppenbart samband lämpar sig ett hembesök av en läkare bättre. Detta gäller även om du har smärta eller värk som kräver en fysisk läkarundersökning för att diagnostiseras.

  Kontakta oss via telefon om du är tveksam på ifall du behöver ett hembesök av läkare eller Hembesök av sköterska med läkare via länk, vi hjälper dig gärna!

 • Hur går ett besök till?

  En sköterska kommer hem till dig för att ta snabbprover och kontrollera vitalparametrar. Med sig har sköterskan också ett digitalt instrument som kan spela in dina hjärt- och lungljud eller filma i din hals eller inuti dina öron om du har besvär från dessa områden. Inspelningarna och provsvaren skickar sköterskan till vår läkare som följer upp med ett videosamtal. Under samtalet ställer läkaren diagnos och föreslår behandling.  Läkaren kan också skriva recept eller intyg vid behov.

 • Har sköterskan med sig medicin?

  Nej, sköterskan har inte med sig någon medicin utan endast det som behövs för att göra en fysisk undersökning, dvs snabbprover och digitala instrument. När läkaren fått resultaten från den fysiska undersökningen ställer han eller hon en diagnos och i samband med det får du också medicin utskrivet om det bedöms som nödvändigt av läkaren.

 • Hur bokar jag ett besök?

  Du bokar ett Hembesök av sköterska med läkare via länk via vår app Ally som du hittar på App Store och Google Play.

  Ha gärna telefonen i närheten och svara på samtal även från okända eller anonyma nummer då det kan vara sköterskan eller läkaren som behöver komplettera med något, exempelvis portkod.

 • Vad gör jag om sköterskan är försenad?

  Om sköterskan inte dyker inom utsatt tid och inte har hört av sig till dig är du välkommen att kontakta vår medicinska sekreterare på 08-12 10 46 75.

 • Kan jag boka samma sköterska och digitala läkare igen?

  Hos Ally jobbar ett 10-tal sköterskor och ett 40-tal läkare, men alla är inte anställda av oss. De som inte är anställda av oss jobbar övrig tid på andra vårdcentraler eller sjukhus. Därför kan vi inte garantera att du får träffa samma sköterska och läkare som vid ditt första besök.

 • Vilka sköterskor jobbar hos er?

  Våra sköterskor är handplockade och mycket duktiga i att kontrollera vitalparametrar, ta prover och använda digitala instrument.

Hembesök av läkare

 • Vad kan jag få hjälp med vid ett hembesök?

  Vi hjälper dig med alla sjukdomar och besvär som behandlas på en lättakut eller vårdcentral, exempelvis

  • Urinvägsbesvär
  • Ögonbesvär
   • rött öga
   • skavande öga
  • Smärta i nacke/skuldra/axel
  • Magbesvär
  • Hudbesvär
   • -Borrelia
   • -Djurbett
   • Infektioner
   • Allmänna nytillkomna hudutslag
   • Eksem
   • Nageltrång
  • Säsongsallergi
  • Smärta i ryggen
  • Smärta i knä eller fot
  • Enklare sårskador
  • Led- skelett- och muskelbesvär
   • inkl ryggskott och diskbråck​​
  • Buksmärta utan feber
   • ej hos gravid
  • Springmask
  • Viss receptförnyelse
   • Tex blodtrycksmedicin, allergiläkemedel, springmask, hudkrämer/kortison. Våra läkare skriver inte ut beroendeframkallande läkemedel. Kort förnyelse, hänvisas sedan till ordinarie läkare.
 • Vilken utrustning har läkaren med sig vid ett hembesök?

  I läkarväskan finns allt som behövs för att kontrollera vitalparametrar och ta prover. Här är några exempel på den medicinska utrustning som läkaren tar med sig:

  • Stetoskop för att lyssna på lungor, hjärta och tarmar.
  • Blodtrycksmätare
  • Fingerpulsoximeter som mäter syremättnad i blodet.
  • Örontermometer för att kontrollera kroppstemperatur.
  • Otoskop för öronundersökningar.
  • Ficklampa och tungspatlar för att titta i mun och svalg.
  • Plåster och tejp för såromläggning.
  • Lansett samt kanylburk för användning vid kapillärt blodprov.
  • CRP-test, eller snabbsänka, för att mäta infektion i kroppen.
  • Urinstickor för att undersöka om du har en pågående urinvägsinfektion.
  • Glukosbelastningstest för kontroll av blodsockernivå i kroppen.
  • Desinfektionsmedel samt våtservetter
  • Skyddsutrustning i form av handskar, munskydd, visir och förkläde.
 • Vilka läkare jobbar hos er?

  Varje läkare är särskilt utbildad i telemedicin och i att göra hembesök. Våra läkare har stor erfarenhet av primärvård och innehar svensk läkarlegitimation och är kliniskt utbildade i att förstå din hälsohistoria, ställa diagnos och ordinera behandling.

 • Hur hämtar jag medicin som läkaren ordinerat?

  Om läkaren anser att du är i behov av medicin skickar läkaren ett elektroniskt recept från vårt journalsystem direkt till apoteken. Den överföringen sker i realtid så att du kan hämta ut din medicin direkt.

  Har du inte möjlighet att hämta din förskrivna medicin på ett apotek kan du få den levererad till dörren eller till ditt närmaste postombud. Hur lång leveranstiden är beror på vilken apoteksaktör och vilket fraktsätt du väljer.

 • Hur bokar jag ett hembesök?

  Du kan boka på två sätt:
  I vår Ally app som du laddar ner på App Store eller i Google Play.
  Via telefon på 08-12 10 46 75, mån – fre 08.00-14.00 (lunchstängt 12.00-13.00).

  Ringer du under tiden vi har lunchstängt kommer du till vår telefonsvarare. Du blir då ombedd att lämna namn och nummer som vi kan ringa upp dig på.

 • Vad gör jag om läkaren är försenad?

  Om läkaren inte dyker inom utsatt tid och inte har hört av sig till dig är du välkommen att kontakta vår medicinska sekreterare på 08-12 10 46 75.

Kostnad

 • Hur mycket kostar det?

  Vi erbjuder två tjänster:

  • hembesök av läkare
  • hembesök av sköterska följt av digitalt besök av läkare.

  För uppdaterade priser, ta en titt på vår prislista.

 • Gäller frikort?

  Hembesök av läkare
  Frikort gäller inte för hembesök av läkare. Tjänsten är privatfinansierad och omfattas därmed inte av högkostnadsskydd eller frikort.

  Fysiskt + digitalt besök
  Frikort gäller för en del av besöket:

  • Hembesök av sköterska är en privatfinansierad tjänst, vilket innebär att frikort ej gäller för denna tjänst och priset är 495 kr oavsett ålder.
  • Digitalt besök av läkare är en del av vårdvalet i Region Sörmlands län. Patientavgiften om 100 kr räknas därmed till högkostnadsskyddet och frikort gäller. Det betyder att denna del av besöket kostar 0 kr för dig med frikort och för dig som är under 18 år eller över 85 år. För övriga är patientavgiften 100 kr.

  Kostnaden för fysiskt + digitalt besök kostar alltså totalt 495 – 595 kr.

 • Hur betalar jag?

  Det beror på hur du bokar besöket.

  Om du bokar via appen kan du välja att betala med kredit- och betalkort eller via Klarna, där alternativen direktbetalning, delbetalning eller faktura finns.

  Om du ringer in och bokar skickar vi en faktura efter besöket till din folkbokföringsadress.

 • Får jag ett kvitto?

  Ja, vi skickar ett kvitto, oavsett betalsätt, till den e-postadress du uppgav vid bokningen. Om du inte har en e-postadress skickar vi på begäran ett kvitto med vanlig post.

 • Vad gäller vid avbokning?

  För besök hos Ally gäller avbokning senast 24 timmar före planerat besök. Ett uteblivet besök kostar 400 kr om du inte har ett giltigt skäl, oavsett om du har frikort eller inte.

  Giltigt skäl för sen avbokning eller ombokning
  Ibland händer det förstås saker som man inte vet om i förväg. Vi tar hänsyn till om orsaken till att du inte kan komma har stark koppling till din sjukdomsbild. Andra exempel på giltigt skäl kan vara att du eller ditt barn plötsligt blir sjuka, eller som i dessa dagar, får symtom på covid-19. Då ska du höra av dig så snart du kan till oss. Vid dessa situationer behöver du inte betala för ditt uteblivna besök.

 • Hur använder jag en rabattkod?

  När du bokar tid i vår app kan du kopiera och klistra in rabattkoden i sista steget av bokningen genom att klicka på ”Lägg till rabattkod”. Tänk på att våra rabattkoder är skiftlägeskänsliga.

  Om du ringer in och bokar en tid uppger du rabattkoden muntligt till den som tar emot ditt samtal.

Patient- och datasäkerhet

 • Är Ally säkert?

  All datatrafik skyddas med kryptering och all information behandlas under sekretess och i enlighet med GDPR. Identitet verifieras med e-legitimation för både patient (med BankID) och för vårdpersonal (med SITHS-kort). Alla läkare och sköterskor arbetar under tystnadsplikt.

 • Hur behandlas mina personuppgifter?

  All information behandlas under sekretess i enlighet med personuppgiftslagen och patientdatalagen. Du kan läsa mer om detta i våra användarvillkor.

 • Journalförs mitt besök?

  Ja, din patientjournal förs i ett etablerat patientjournalsystem som Ally använder.

 • Vem kan läsa min journal?

  Bara behandlande vårdgivare har tillgång till din symptombeskrivning som du lämnar innan mötet.

 • Var kan jag vända mig om jag har klagomål eller synpunkter?

  Om du inte är nöjd med Ally vill vi gärna att du kontaktar oss via mail eller telefon så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Du kan också vända dig till patientnämnden eller patientombudsmannen i ditt hemlandsting eller IVO (Inspektionen för vård och omsorg) vid synpunkter på vården.

 • Kan jag läsa min journal i appen?

  Nej, i dagsläget finns inte möjlighet för dig att läsa din journal i vår app. På din begäran kan skriva ut din journal i pappersform och skicka den till din folkbokföringsadress.

 • Varför behöver jag BankID när jag bokar via appen?

  När vår läkare upprättar en journal med information om undersökningen och eventuella provsvar är det uppgifter som endast du som vårdsökande och behandlande vårdgivare har tillgång till. BankID används därför som e-legitimation för att fastställa identiteten på den vårdsökande, dvs att du är du.

Övrigt

 • Kan flera undersökas vid samma besök?

  Nej, för tillfället kan vi endast ta hand om en patient per bokat besök. Däremot kan personer i samma hushåll boka besök direkt efter varandra om det finns tider tillgängliga.

   

 • Kan jag boka åt någon annan?

  Ja, det går bra men om det är till någon annan än ditt barn kommer du inte kunna få ut journal eller annan typ av information utan en fullmakt.

 • Kan jag boka samma läkare igen?

  Hos Ally jobbar ett 40-tal läkare och sköterskor, men alla är inte anställda på heltid. De som inte är anställda på heltid jobbar på andra vårdcentraler eller sjukhus. Därför kan vi inte garantera att du får träffa samma läkare eller sköterska som vid ditt första besök.

  För oss är det dock viktigt att du som patient ska kunna känna dig trygg med att oavsett vem som kommer hem till dig är det en läkare som tar dina besvär på allvar. Varje legitimerad läkare har ett eget medicinskt ansvar för den bedömning som görs men guidas också av övergripande rutiner och medicinska riktlinjer för att säkerställa att du som patient får en trygg och personlig omsorg.

 • Kan ni komma till en annan adress än min hemadress?

  Ja, förutsatt att platsen du befinner dig på ingår i vårt upptagningsområde är det inga problem.

 • Kan en tolk följa med?

  Tyvärr kan vi inte erbjuda tolkbesök. Alla våra läkare och sköterskor pratar dock både svenska och engelska.

 • Hur fungerar bokningsförfrågningar?

  Om alla tider är bokade kan du skicka en förfrågan. Då får våra läkare ett meddelande om att en patient väntar. Om din förfrågan blir accepterad får du ett sms med namn på läkaren som ska besöka dig samt tid för besöket. Om förfrågan inte blir accepterad får du ett sms där vi ber dig välja flera tider du är tillgänglig eftersom det ökar chansen för att din förfrågan blir tagen.

  Behöver du hjälp med tidsbokning kan du alltid ringa oss på 08-12 10 46 75.