Här hittar du våra vanligaste frågor

Om Ally

 • Var finns Ally?

  Just nu finns vi i stora delar av Region Stockholm och i Region Skåne. Snart kommer vi även till Region Västra Götaland. Du kan alltid kolla om ditt postnummer ingår i vårt serviceområde och hålla dig uppdaterad på  ally.se/serviceområden!

 • När har Ally öppet?

  08-20 alla dagar i veckan. Ladda ner vår app eller ring oss för att boka en tid.

 • Hur kontaktar jag Ally?

  Kontakta oss via mail eller ring oss.

 • Vilka läkare och sköterskor jobbar på Ally?

  Våra läkare är legitimerade, reglerade av Socialstyrelsen och har tidigare erfarenhet från primärvården. Våra sköterskor är handplockade, har bred erfarenhet inom omvårdnad och är internt utbildade för att kunna utföra den fysiska provtagning som krävs på plats för att komplettera ditt efterföljande digitala läkarbesök.

 • Tar ni emot barn?

  Absolut, vi tar emot alla barn över 1 år.

Våra tjänster

 • Vilken typ av vård erbjuder Ally?

  Hos Ally kan du få hjälp med alla vanliga sjukdomar och besvär som behandlas på en lättakut. Vi kan hjälpa dig med exempelvis öroninflammation, ihållande hosta, luftvägsinfektion, hudutslag och allergi. Vi kan ta kapillära prover för att bedöma blodsocker, blodsocker och snabbsänka (CRP) samt skriva recept och sjukintyg vid behov.

 • Testar ni för corona-viruset?

  På Ally kan du inte få hjälp med provtagning för corona-virus.

  Om du har varit i något av de områden där smittspridning förekommer eller varit i kontakt med någon med bekräftad covid-19 och insjuknar med feber, hosta eller andningsbesvär ska du ta kontakt med vården – helst via telefon genom att ringa exempelvis 1177.

  Undvik att uppsöka en akutmottagning om möjligt, då fler människor riskerar att utsättas för smittan.

  För mer information kring vad som gäller i din Region, besök 1177.

 • Hur går ett hembesök till?

  Efter att du har bokat ett besök genom vår app eller via telefon, beskrivit dina symtom och valt en tid kommer en läkare eller sköterska att matchas med dig och göra ett hembesök inom det tidsintervall du valt. Om du bokat en tid mellan kl 16-18 kan alltså läkaren eller sköterskan dyka upp någon gång däremellan. Kom ihåg att ha koll på telefonen då läkaren eller sköterskan kan behöva ringa dig om något inte går som planerat, till exempel att portkoden inte fungerar.

  Hembesök av läkare
  Vårdgivaren har läst de uppgifter du lämnat och tar med sig allt som behövs för att diagnosticera direkt på plats.

  Hembesök av sköterska
  Ett hembesök av en sköterska efterföljs alltid av ett digitalt besök av en läkare. Sköterskan som kommer hem till dig ställer frågor om ditt allmäntillstånd, kontrollerar vitalparametrar och tar de prover som behövs för att du ska få rätt diagnos och behandling. När detta är gjort ringer ni tillsammans upp en av våra legitimerade läkare som ställer diagnos med hjälp av resultatet från den fysiska undersökningen.

  Om du är osäker på vilken typ av tjänst som passar, ring oss så hjälper vi dig boka rätt!

 • Hur förbereder jag ett hembesök?

  Förbered en lugn och ren plats inför ditt hembesök. Vi älskar din familj, dina vänner, dina grannar och dina husdjur men strävar efter att ge dig den bästa möjliga vården och att säkerställa din integritet. En trygg miljö möjliggör detta. Dubbelkolla också att dina kontaktuppgifter stämmer så att läkaren eller sköterskan kan få tag i dig om det skulle behövas.

 • Hur skiljer ni er mot vårdcentralen?

  Hos Ally kan du få hjälp med alla vanliga sjukdomar och besvär som behandlas på en vårdcentral och som inte kräver vidare utredning. Vi kan hjälpa dig med exempelvis öroninflammation, ihållande hosta, luftvägsinfektion, hudutslag och allergi. Vi kan ta kapillära prover för att bedöma blodsocker, blodvärde och snabbsänka (CRP) samt skriva recept, sjukintyg och remiss till din ordinarie läkare vid behov.

  Recept
  Vi kan skriva ut nya recept och förnya recept som du redan har. Vi skriver dock inte ut narkotikaklassade, beroendeframkallande och licenspreparerade läkemedel. Om du behöver denna typ av läkemedel bör du kontakta din ordinarie läkare på vårdcentralen.

  Remiss
  Vi skickar inte remiss till specialistvård. Om våra läkare bedömer att ditt kroppsliga eller psykiska besvär bör utredas skickas istället en remiss med all information till din ordinarie läkare på den vårdcentral där du är listad för vidare utredning och uppföljning. Om du vet med dig att ditt besvär är långvarigt eller kroniskt bör du vända dig till din ordinarie läkare i första hand. Om du är osäker kan våra läkare göra en första bedömning. Ring oss om du vill diskutera detta innan du bokar ett besök.

  Sjukintyg
  Våra läkare har möjlighet att sjukskriva dig från den åttonde sjukdagen till den fjortonde sjukdagen, och som mest i 7 dagar. Vi kan inte utfärda sjukintyg retroaktivt, utan endast från den dag som du kontaktar oss. Om du behöver sjukskrivas under en längre tid eller behöver förlänga din sjukskrivning lämpar sig din ordinarie läkare bättre.

 • Hur skiljer ni er mot en lättakut?

  Hos Ally kan du få samma hjälp som på en lättakut. Du kan dessutom få recept och sjukintyg vid behov, vilket du normalt sett inte kan få på en lättakut.

  Remiss skickas endast till ordinarie läkare på den vårdcentral där du är listad om våra läkare bedömer att ditt besvär bör utredas vidare.

 • Hur skiljer ni er mot en akutmottagning?

  Akutmottagningen på sjukhuset tar emot och behandlar de svårast sjuka och skadade. Vid akuta, allvarliga eller livshotande situationer, ring alltid 112.

 • Kan jag boka åt någon annan?

  Ja, det går bra men om det är till någon annan än ditt barn kommer du inte kunna få ut journaler och liknande utan en fullmakt.

 • När är det inte lämpligt att använda Ally?

  Vänd dig till en vårdcentral om du har långvariga eller kroniska besvär och önskar:

  • Utredning av kroppsliga eller psykiska besvär
  • Sjukskrivning eller förlängning av sjukskrivning
  • Laboratoriebaserad provtagning (venöst blodprov, urinprov, odlingar m.m.)

  Ring alltid 112 vid akuta, allvarliga eller livshotande situationer.

 • Osäker på var du ska vända dig?

  Om du är osäker på vilken mottagning du bör vända dig till, kan du alltid ringa 1177 för rådgivning och vägledning.

  Om du är osäker på om du behöver ett hembesök av en läkare eller om det räcker med ett hembesök av en sköterska följt av ett digitalt besök av en läkare kan du alltid ringa oss så hjälper vi dig!

Kostnad

 • Hur mycket kostar det?

  Vi erbjuder två tjänster: hembesök av läkare samt hembesök av sköterska följt av digitalt besök av läkare. För uppdaterade priser, ta en titt på vår prislista.

 • Gäller frikort?

  Hembesök av läkare
  Frikort gäller för hembesök av läkare om du är listad på en av våra anslutna vårdcentraler och bor inom det geografiska område som ingår i avtalet med vårdcentralen. Om du inte är listad på eller bor för långt ifrån en vårdcentral som ingår i vårt nätverk är hembesöken privatfinansierade och då gäller inte frikort. Kontakta oss för mer information.

  Hembesök av sköterska
  Frikort gäller ej för hembesök av sköterska efterföljt av ett digitalt besök av läkare utan är helt privatfinansierat.

 • Vad gäller vid avbokning?

  För besök hos Ally gäller avbokning senast 24 timmar före planerat besök. Ett uteblivet besök kostar 400 kr om du inte har ett giltigt skäl, oavsett om du har frikort eller inte.

  Giltigt skäl för sen avbokning eller ombokning
  Ibland händer det förstås saker som man inte vet om i förväg. Vi tar hänsyn till om orsaken till att du inte kan komma har stark koppling till din sjukdomsbild. Andra exempel på giltigt skäl kan vara att du eller ditt barn plötsligt blir sjuka, eller som i dessa dagar, får symtom på covid-19. Då ska du höra av dig så snart du kan till oss. Vid dessa situationer behöver du inte betala för ditt uteblivna besök.

Patient- och datasäkerhet

 • Är Ally säkert?

  All datatrafik skyddas med kryptering och all information behandlas under sekretess och i enlighet med GDPR. Identitet verifieras med e-legitimation för både patient (med BankID) och för vårdpersonal (med SITHS-kort). Alla läkare och sköterskor arbetar under tystnadsplikt.

 • Hur behandlas mina personuppgifter?

  All information behandlas under sekretess i enlighet med personuppgiftslagen och patientdatalagen. Du kan läsa mer om detta i våra användarvillkor.

 • Journalförs mitt besök?

  Ja, din patientjournal förs i ett etablerat patientjournalsystem som Ally använder.

 • Vem kan läsa min journal?

  Bara behandlande vårdgivare har tillgång till din symptombeskrivning som du lämnar innan mötet.

 • Var kan jag vända mig om jag har klagomål eller synpunkter?

  Om du inte är nöjd med Ally vill vi gärna att du kontaktar oss via mail eller telefon så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Du kan också vända dig till patientnämnden eller patientombudsmannen i ditt hemlandsting eller IVO (Inspektionen för vård och omsorg) vid synpunkter på vården.