Vaccinationer

Våra legitimerade sjuksköterskor hjälper dig och din familj med vaccination inför utlandsresan eller för att stärka skyddet mot både vanliga och ovanliga sjukdomar i Sverige. Nedan kan du läsa mer om de sjukdomar vi vaccinerar mot.

Vad är TBE?

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och som kan orsaka en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. De flesta som smittas får lindriga besvär och blir friska på några dagar, men upp till en tredjedel får hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation med mycket värre symptom.

Riskområden

Flest fall av TBE rapporteras i Stockholm, Södermanland, Uppsala och Västra Götaland. TBE finns dessutom fläckvis spritt i resten av södra och mellersta Sverige och sprider sig successivt västerut. Utomlands är risken för TBE stor på Åland, i stora delar av Centraleuropa, i de baltiska länderna och i Ryssland. Smittrisk finns även i delar av Norge och Danmark.

Symptom

Det tar oftast mellan fyra och tio dagar från det att man smittats till dess att man blir sjuk, men det kan ta ända upp till en månad. Efter att de första influensaliknande symptomen såsom feber, trötthet, huvudvärk och muskelsmärtor gått över insjuknar man efter någon vecka igen med hög feber, svår huvudvärk, kräkningar, ljuskänslighet och yrsel. Eftersom det centrala nervsystemet påverkas kan man också få långvariga eller permanenta gångsvårigheter, talrubbningar, koncentrations- och minnesstörningar och olika förlamningssymtom. En TBE-infektion diagnostiseras genom blodprov och undersökning av ryggmärgsvätskan.

Hur skyddar jag mig mot TBE?

Det finns ingen medicin som botar TBE men vaccin skyddar. Därför rekommenderas alla som bor eller vistas i riskområden att vaccinera sig. Eftersom det tar ungefär sex månader att uppnå ett fullgott skydd bör vaccinationen påbörjas i god tid före fästingsäsongen som brukar börja i mars och sluta i november.

Vaccinationsschema för alla under 50 år

Grundvaccinationen består av tre doser. Den andra dosen tas 1-3 månader efter den första. Den tredje dosen tas 5-12 månader efter den andra dosen. Det innebär alltså att det tar minst 6 månader att få ett fullgott skydd och därför är det viktigt att ta första dosen i god tid innan fästingsäsongen börjar.

För att behålla skyddet behövs en fjärde dos tre år efter den tredje dosen och därefter bör man ta en påfyllnadsdos var femte år.

Vaccinationsschema för alla över 50 år

Grundvaccinationen består av fyra doser. Den andra dosen tas 1-3 månader efter den första. Den tredje dosen tas 2 månader efter den andra dosen, och den fjärde dosen tas 5-12 månader efter den tredje dosen.

För att behålla skyddet behövs en fjärde dos tre år efter den tredje dosen och därefter bör man ta en påfyllnadsdos var femte år.

Hur skyddar jag mitt barn?

Barn kan vaccineras från ett års ålder.

Det har gått lång tid sedan min senaste vaccindos…

Personer som är under 50 år och friska kan fortsätta med vaccinationsschemat oavsett hur lång tid som gått sedan föregående dos och behöver alltså inte ”börja om”.

För personer som är över 50 år eller har nedsatt immunförsvar behöver bedömningen göras utifrån varje enskilt fall men om det har gått mer än ett år sedan första dosen bör man börja om. Detta beror på att risken för en svår TBE-sjukdom är större i dessa grupper samt att de generellt får ett sämre immunologiskt svar på vaccinet.