Vaccinationer

Våra legitimerade sjuksköterskor hjälper dig och din familj med vaccination inför utlandsresan eller för att stärka skyddet mot både vanliga och ovanliga sjukdomar i Sverige. Nedan kan du läsa mer om de sjukdomar vi vaccinerar mot.

Vad är Rabies?

Rabies är en virussjukdom som kan överföras om man blir biten, riven eller slickad av ett rabiessmittat djur. Hundar med rabies är den vanligaste smittkällan, men alla rabiessjuka däggdjur kan smitta. Rabies är en ovanlig sjukdom men om man insjuknar och får symptom är utgången i princip alltid dödlig.

Riskområden

Rabies finns över nästan hela världen men förekommer främst i Nord-, Mellan- och Sydamerika, Afrika och Asien. Sverige tillhör ett av de få länder där rabies anses vara utrotat. Våra fall hittills i Sverige har infekterats efter att ha blivit bitna eller slickade av hundvalpar i Sydostasien.

Symptom

Det tar vanligtvis mellan en och tre månader från det att man smittats till dess att man blir sjuk men det kan vara så kort som fem dygn och så långt som ett år. Om man blir biten eller slickad av ett smittat djur på ett sår eller i ansiktet kan domningar och smärta kring det området vara de första symptomen på rabies. Viruset vandrar sedan vidare till centrala nervsystemet och förstör det vilket resulterar i ångest, förvirring, hallucinationer, aggressivitet, kramper och rädsla för att svälja vatten. Sjukdomen är alltid dödlig om det går så långt att man får symptom.

Hur skyddar jag mig mot Rabies?

Trots att rabies finns över nästan hela världen och är en så allvarlig sjukdom behövs sällan vaccination vid kortare resor då det är en ovanlig sjukdom som bara smittar vid direktkontakt med smittade djur.

Om man reser till länder där rabies förekommer och ska stanna en längre tid, har långt till sjukvård eller av olika anledningar kan komma att ha nära kontakt med djur bör man dock vaccinera sig.

Vaccin mot rabies tas i två doser där den andra dosen tas en vecka efter den första dosen. För optimalt skydd bör man påbörja vaccinationen ungefär en månad innan resan.

Vad gör jag om jag varit i kontakt med ett rabiessmittat djur?

Uppsök omedelbart sjukvård för behandling. Detta gäller oavsett om man är vaccinerad eller inte. Vaccination mot rabies har bra skyddseffekt men man behöver ändå ytterligare två doser av vaccinet så snart som möjligt vid misstänkt smitta även om man vaccinerat sig före resan.

Om man har blivit biten av en fladdermus i Sverige bör man också uppsöka sjukvård omedelbart eftersom svenska fladdermöss kan bära på en variant av rabiesvirus och vara smittsamma.

Hur skyddar jag mitt barn?

Barn, som kan ha en bristande förmåga att inse vikten av att inte kela med djur, bör kanske särskilt komma i åtanke vid resor till länder där rabies förekommer. Barn kan vaccineras från ett års ålder och vaccineras med samma intervall som vuxna.