Vaccinationer

Våra legitimerade sjuksköterskor hjälper dig och din familj med vaccination inför utlandsresan eller för att stärka skyddet mot både vanliga och ovanliga sjukdomar i Sverige. Nedan kan du läsa mer om de sjukdomar vi vaccinerar mot.

Vad är Kolera?

Kolera är en smittsam diarrésjukdom som orsakas av en bakterie. Sjukdomen förekommer i länder med dålig dricksvattenhygien och sprids främst via förorenat vatten eller mat. De flesta som smittas får inga symptom alls men vissa drabbas av så pass kraftiga diarréer och vätskeförluster att de behöver behandlas med vätskeersättning via dropp och antibiotika.

Riskområden

Kolera finns främst i Afrika men förekommer även i Asien, särskilt i Indien och Indonesien, Centralamerika och Karibien.

Symptom

De flesta som smittas får inga symptom alls då det krävs en stor mängd bakterier för att bli sjuk i kolera. De som däremot insjuknar drabbas av kraftiga och vattniga diarréer som kan leda till uttorkning och obalans i kroppens salthalter. Om sjukdomen blir allvarlig kan man förlora upp till 20 liter vätska per dygn och behöver då snabbt behandlas med vätskeersättning. Utan behandling är dödligheten hög för den som blir allvarligt sjuk i kolera.

Hur skyddar jag mig mot Kolera (och turistdiarré)?

Vaccination rekommenderas till alla som tillhör en riskgrupp (små barn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar), som reser till ett land med pågående koleraepidemi eller som ska vistas i ett drabbat område under en längre period (tre månader). Vaccinet ger även visst skydd mot turistdiarré (ETEC) och rekommenderas därför även till personer som vill undvika magsjuka.

Vaccinationen ges i form av dryck och omfattar två doser som tas med en till sex veckors mellanrum. Maximalt skydd uppnås en vecka efter andra dosen och håller i två år för vuxna.

Hur skyddar jag mitt barn?

Barn under sex år får tre doser som tas med en till sex veckors mellanrum. Maximalt skydd uppnås en vecka efter tredje dosen och håller i sex månader för barn. Barn kan vaccineras från två års ålder.