Vaccinationer

Våra legitimerade sjuksköterskor hjälper dig och din familj med vaccination inför utlandsresan eller för att stärka skyddet mot både vanliga och ovanliga sjukdomar i Sverige. Nedan kan du läsa mer om de sjukdomar vi vaccinerar mot.

Vad är influensa?

Influensa är en smittsam virussjukdom som återkommer varje vintersäsong. Risken att smittas är stor då viruset snabbt sprider sig genom luften från person till person. Eftersom viruset byter skepnad varje år och skapar nya former finns det alltid en risk att man drabbas på nytt även om man haft influensa tidigare. För de flesta är influensan ofarlig men för vissa, särskilt äldre, kan influensan leda till allvarliga följdsjukdomar.

Influensasäsongen i Sverige

Nya influensavirus utvecklas i östra och sydöstra Asen och smittar därefter jordens övriga kontinenter i omgångar. Till Sverige kommer influensan under vinterhalvåret, december till april.

Symptom

Det tar ungefär en till fyra dagar från att man har blivit smittad tills man känner sig sjuk. Typiska symtom är hastigt insjuknande med hög feber, frossa, trötthet, muskelsmärtor, irritation i näsa och svalg samt hosta. Det är särskilt hög feber i kombination med muskel- och ledvärk som skiljer influensan från en förkylning. Barn under två år kan även drabbas av diarré, illamående, kräkningar och ont i magen vilket i sin tur kan leda till vätskebrist.

Influensan går ofta över av sig själv efter fem till sju dagar men ibland kan den leda till allvarliga följdsjukdomar som bihåleinflammation eller lunginflammation, särskilt hos äldre. Små barn kan drabbas av öroninflammation.

Även för de som tillfrisknar relativt snabbt kan tröttheten och hostan hålla i sig under längre tid och man kan känna sig lite "ur form" under flera veckor efter insjuknandet.

Hur skyddar jag mig och min familj?

Det är ofarligt för de flesta att insjukna i influensa men för vissa finns det en risk att drabbas av en allvarlig eller livshotande sjukdom. Det är främst äldre personer över 65 år, gravida eller de med underliggande sjukdomar som kan bli allvarligt sjuka och som bör vaccinera sig mot influensan varje säsong. Till riskgrupperna räknas personer som har en hjärt- eller lungsjukdom, diabetes, nedsatt immunförsvar, njursjukdom eller är kraftigt överviktig.

Det bästa skyddet mot influensa är influensavaccin som tas i en dos. Vaccinet ger inte ett fullständigt skydd, men om man skulle drabbas trots vaccin är symptomen mycket lindrigare. Det kan ta upp till två veckor innan vaccinet ger effekt och därför är det viktigt att personer i riskgrupp vaccinerar sig i god tid innan influensasäsongen börjar. Oktober eller första hälften av november är bästa tiden för vaccination.

Eftersom influensaviruset har stor förändringsförmåga, uppträder det varje år i en ny variant av säsongsinfluensan. Det gör i sin tur att vaccinet måste skapas på nytt varje år.

Biverkningar av vaccinet

Vaccinet mot säsongsinfluensan kan ge biverkningar i form av svullnad, rodnad och ömhet vid injektionsstället i några dagar. Allvarliga biverkningar är mycket ovanligt.

Hur skyddar jag mitt barn?

Barn insjuknar i influensan oftare än andra åldersgrupper och det är vanligare att de drabbas av följdsjukdomar såsom lunginflammation och öroninflammation. Barn är dessutom effektiva smittspridare och sprider virus i större mängd och under en längre period än andra åldersgrupper. Vaccineringen kan därför, förutom att skydda barnet, även förebygga influensa hos övriga familjemedlemmar. Barn under nio år får två doser som tas med fyra veckors mellanrum. Maximalt skydd uppnås två veckor efter andra dosen, och det är därför viktigt att påbörja vaccinationen i god tid. Barn kan vaccineras från sex månaders ålder.