Vaccinationer

Våra legitimerade sjuksköterskor hjälper dig och din familj med vaccination inför utlandsresan eller för att stärka skyddet mot både vanliga och ovanliga sjukdomar i Sverige. Nedan kan du läsa mer om de sjukdomar vi vaccinerar mot.

Vad är HPV?

Humant papillomvirus (HPV) är en mycket vanlig virusgrupp som kan orsaka hudvårtor, könsvårtor (kondylom) och i sällsynta fall cancer i livmoderhalsen, könsorganen och svalget. HPV sprids via hud- och slemhinnekontakt och är världens vanligaste sexuellt överförbara infektion. De flesta sexuellt aktiva människor har eller har haft en HPV-infektion.

Symtom

De flesta HPV-infektioner ger inte några symptom alls. En del typer av HPV kan dock ge könsvårtor (kondylom) och ett fåtal typer av HPV kan ge upphov till cellförändringar på livmoderhalsen som i sin tur kan utvecklas till livmoderhalscancer.

Nästan alla fall av livmoderhalscancer beror på HPV-infektioner och i Sverige drabbas ungefär 500 kvinnor årligen. Omkring 150 av dessa kvinnor dör till följd av sjukdomen.

Cellförändringar kan dock upptäckas innan de hinner utvecklas till cancer, och det är därför mycket viktigt att kvinnor går till de gynekologiska cellprovskontroller de blir kallade till mellan 23 och 64 års ålder.

Livmoderhalscancer hos kvinnor är den vanligaste HPV-orsakade cancern, men HPV kan även orsaka svalgcancer, analcancer och genital cancer som kan drabba både män och kvinnor. Hos män är svalgcancer (tonsillcancer) vanligast och drabbar ungefär 200 män årligen.

Hur skyddar jag mig mot HPV-infektion och livmoderhalscancer?

Det finns tre typer av HPV-vaccin som är godkända i Sverige; Cervarix, Gardasil och Gardasil 9. Cervarix och Gardasil skyddar mot HPV 16 och 18 som orsakar ungefär 70 % av alla fall av livmoderhalscancer. Gardasil 9 ger skydd mot ytterligare några typer av HPV som tillsammans med HPV 16 och 18 orsakar ungefär 90% av alla fall av livmoderhalscancer.

HPV-vaccin ger också skydd mot svalgcancer, analcancer och genital cancer. Gardasil och Gardasil 9 skyddar dessutom mot könsvårtor (kondylom) orsakade av HPV-typerna 6 och 11.

HPV-vaccin ges i tre doser när det gäller äldre barn och vuxna, för Gardasil om man är 14 år eller äldre och för Cervarix och Gardasil 9 om man är 15 år eller äldre. Den andra dosen tas 2 månader efter den första dosen och den tredje dosen tas ytterligare 4 månader senare.

HPV-vaccin har ingen effekt om man redan bär på viruset, så därför gör det störst nytta att vaccinera sig före sin sexualdebut. Om man redan har haft sex och blivit smittad av en virustyp, kan man dock ändå vaccinera sig eftersom man fortfarande får skydd mot de andra HPV-typerna som ingår i vaccinet och som man inte har blivit smittad av.

Eftersom vaccination inte ger ett hundraprocentigt skydd mot livmoderhalscancer är det viktigt att även vaccinerade kvinnor går på de gynekologiska cellprovskontroller de blir inbjudna till.

Hur skyddar jag mitt barn?

Från år 2012 ingår vaccin mot HPV i barnvaccinationsprogrammet för flickor i årskurs 5 eller 6. Från hösten 2020 kommer även pojkar i samma ålder att ingå då man idag vet att HPV-infektioner kan kopplas till en rad cancerformer som drabbar både kvinnor och män.

HPV-vaccin ges i två doser med 6 månaders mellanrum när det gäller barn, för Gardasil i åldern 9 - 13 år och för Cervarix och Gardasil 9 i åldern 9 - 14 år.

Är HPV-vaccinet farligt?

HPV-vaccinet har getts till över 80 miljoner kvinnor i 70 länder utan att några allvarliga biverkningar kunnat upptäckas. Det har också gjorts flera större studier som visar att det inte finns någon ökad risk för att utveckla sjukdomar om man vaccinerar sig.

Graviditet och amning

Gravida bör undvika att vaccinera sig eftersom inget HPV-vaccin har testats på gravida kvinnor. Amning är inget hinder mot vaccination.