TRÄFFA VÅRA LÄKARE

”Träffa” en läkare.
Eller träffa en läkare?

Inget slår mänsklig kontakt när det kommer till vård. Att träffa en läkare ansikte mot ansikte ger en trygg och mer personlig omsorg, vilket uppskattas av våra patienter. I och med att våra läkare träffar dig på riktigt vid besöket, kan de se över din hälsa på ett holistiskt sätt.

“Med hembesök kan vi kombinera den traditionella vårdens kvalitet och trygghet med den digitala vårdens tillgänglighet och bidra till en mer effektiv vård.”

Alexander
Läkare

“Vissa patienter har svårt att fysiskt ta sig till vårdcentralen, och för äldre kan det dessutom vara avgörande att få träffa en människa ansikte mot ansikte. Det blir också mycket mer personligt när jag får hjälpa patienterna hemma hos dem!”

Shaoli
Sjuksköterska

“Att träffa patienten i hemmiljön ger en mer personlig kontakt och en större förståelse för patienten.”

Jonas
Läkare

“Jag började på Ally för att det kändes som en väldigt bra vårdtjänst för framförallt äldre och småbarnsföräldrar med begränsad rörlighet och stort vårdbehov.”

Ida
Sjuksköterska