Vad är ryggskott?

Om du helt plötsligt får väldigt ont i ryggen kan du ha fått ryggskott, eller lumbago acuta på läkarspråk. Smärtan upplevs ofta som stark och huggande och ibland molande. Ibland kommer ryggskottet av att man lyft något tungt eller kanske vridit sig på ett sätt man vanligtvis inte gör. Ryggskott är sällan något farligt, det går över av sig själv i de allra flesta fall. Men ibland kan man behöva utredning och behandling. Våra läkare gör en första bedömning av dina ryggbesvär och utifrån undersökningen avgörs vilken typ av åtgärder som behövs.

Symtom på ryggskott

Ryggskott känns ofta igen på en huggande smärta som kommer vid rörelse och att ryggen kan kännas ”låst”. Ibland strålar smärtan också ner mot benet och kallas då ischias. Det är absolut vanligast att få ryggskott i nedre delen av ryggen, det som kallas ländryggen. Men även bröstryggen kan drabbas. Om smärtan känns olika beroende på kroppsställning, är du antagligen drabbad av ett klassiskt ryggskott.

Varför låser sig ryggen? Jo, när någon disk, muskel eller led i ryggen utsätts för en för stor eller ovan belastning krampar musklerna och kroppen låser sig för att förhindra ytterligare rörelse. Därför gör det många gånger inte bara ont utan känns också stelt när man fått ett ryggskott. Smärtan är oftast värst de första dagarna och de flesta ryggskott går över helt inom några dagar upp till några veckor.

Vanliga symtom:

 • Plötslig smärta i ryggen
 • Smärta som ökar vid rörelse
 • Ryggen känns "låst"
 • Strålande smärta i ena benet, s.k. ischias

Om det inte är ryggskott?

Orsakerna till ryggont kan vara flera. Man ha fått diskbråck eller överbelastat en led eller ledkapsel, kotor eller diskar i ryggen kan vara slitna, med mera.

I sällsynta fall kan ryggont även orsakas av allvarligare sjukdomstillstånd som inte behöver ha med själva ryggen att göra. Till exempel kan hjärtinfarkt, lungbesvär eller kärlkramp ge liknande symtom. Om smärtan känns tryckande över bröstet och ökar när man anstränger sig eller att man får svårt att andas ska man omedelbart uppsöka akutvård.

När bör jag söka vård?

Om smärtan inte gett med sig efter några veckor bör du träffa en läkare. Om du utöver smärta även får svårt att gå på toaletten eller att känseln försvinner i benen ska du uppsöka akutvård.

Det är ovanligt, men ryggsmärta kan också orsakas av allvarligare sjukdomstillstånd som inte behöver ha med själva ryggen att göra. Till exempel kan hjärtinfarkt, lungbesvär eller kärlkramp kan ge liknande symtom. Om smärtan känns tryckande över bröstet och ökar när man anstränger sig eller att man får svårt att andas ska man omedelbart uppsöka akutvård.

Uppsök akutvård om du upplever något av följande:

 • Känselbortfall/domningar i ben eller arm, minskad arm- eller benstyrka
 • Tryckande smärta över bröstet som förvärras vid ansträngning
 • Besvär med att hålla tätt eller att känna när du behöver gå på toaletten
 • Om du har feber och allmänt känner dig sjuk utöver ryggsmärtan

Varför får man ryggskott?

Det finns många orsaker till att man drabbas av ryggskott. Men de vanligaste faktorerna handlar om ovanliga rörelser eller tunga lyft. Det finns också bakomliggande och mer långvariga problem som kan spela in, såsom en stillasittande livsstil och stress.

Möjliga orsaker till ryggskott:

 • En stillasittande livsstil
 • Otränad kropp
 • Stress
 • Tunga lyft
 • Vridningar kombinerat med lyft
 • Övervikt
 • Rökning
 • Hög ålder
 • Tidigare problem med ryggen

Vad kan jag göra om jag får ryggskott?

Tvärtemot vad många tror ska man fortsätta röra på sig om man kan, musklerna mår nämligen bra av att aktiveras och smärtan släpper oftast snabbare om du är aktiv. Du bör inte ägna dig åt rörelser som ökar smärtan, men lugnare promenader, simning och liknande aktiviteter hjälper ofta din rygg att bli bra fortare. Värktabletter gör att smärtan lindras och att man kan röra sig enklare, och sömnen blir ofta bättre när smärtan inte är lika intensiv. Ett viktigt råd är att man inte ska lägga sig i sängen och försöka vila ut ryggskottet utan försöka leva som vanligt så långt det är möjligt. Dock, om du upplever att känseln försvinner i benen eller om du får besvär med att gå på toaletten ska du uppsöka akutvård på direkten.

Kan man förebygga ryggskott?

Ja, det kan man till viss del. Ryggbesvär kan vara ärftligt betingat men också kopplat till livsstil. Rökning vet man med säkerhet ökar risken för ont i ryggen. Genom att försöka undvika övervikt och träna de muskelgrupper som stabiliserar ryggen kan man minska riskerna att drabbas. På samma sätt bör man tänka på sin arbetsställning, stressa så lite som möjligt och inte sitta för mycket utan ta pauser och en och annan bensträckare under arbetsdagen.

Hur kan Ally hjälpa mig?

Ryggskott är sällan något farligt, det går över av sig själv i de allra flesta fall. Men ibland kan man behöva utredning och behandling. Om smärtan inte gett med sig efter några veckor bör du träffa en läkare. Våra läkare gör en första bedömning av dina ryggbesvär och utifrån undersökningen avgörs vilken typ av åtgärder som behövs.