Vaccinationspriser

Influensa300 kr
Hepatit A & BVuxen 620 kr
Barn 490 kr
Hepatit AVuxen 500 kr
Barn 400 kr
Hepatit BVuxen 400 kr
Barn 370 kr
Polio300 kr
Mässling, påssjuka, röda hund (MPR)490 kr
Rabies1020 kr
Japansk encefalit1020 kr
Stelkramp, difteri, kikhosta, polio520 kr
Stelkramp, difteri, kikhosta400 kr
Kolera (turistdiarré)310 kr
Tyfoid (injektion/kapslar)310 kr
TBEVuxen 400 kr
Barn 360 kr

Dessa priser är för dig som är privatperson.
Om ni är intresserad av att vaccinera anställda på ert företag, klicka här.