Om oss

Vissa saker var faktiskt bättre förr.

Ally startade med idén att kombinera den nya digitala världen med det mänskliga mötet mellan patient och vårdgivare. Att använda de digitala möjligheterna för att öka kontakten mellan patient och vårdgivare, inte tvärtom. Och samtidigt inte tumma på vårdkvaliteten. Vi skapade Ally som en vårdtjänst där alla vinner –patienter, vårdgivare och samhället i stort. För oss är det därför viktigt att erbjuda en tjänst som både är bekväm och tillgänglig, men som samtidigt ger hög vårdkvalitet och diagnostisk träffsäkerhet. 

Vi vill ha en positiv inverkan på svensk sjukvård där vi avlastar snarare än belastar. För när färre behöver ta sig till akuten på grund av otillgänglig primärvård minskar både väntetid, köer och sjuktransporter.

Det vinner alla på. 

Läkare på Ally lyssnar på lungorna med stetoskop på barn

Snabba fakta om Ally

30.000 +

Vi har hjälpt över 30.000 patienter med personlig och trygg vård.

94%

Får hjälp snabbt och träffar en läkare samma dag eller dagen efter.

40 +

Erfarna och duktiga läkare och sköterskor som jobbar hos oss.
Om Ally

Mer digitalt.
Mer mänskligt.

Ally grundades 2017 och består idag av ett tvärvetenskapligt team med bred erfarenhet från offentlig och privat hälso- och sjukvård samt näringsliv.

Vi har dessutom över 40 läkare och sköterskor och tillsammans vill vi förnya gammaldags relationsbaserad primärvård med innovativ teknologi för att skapa framtidens primärvård.

Genom vår egenutvecklade tekniska plattform digitaliserar och förenklar vi vårdbesöket genom att erbjuda hembesök av läkare och teambesök. Både patienter och personal kan enkelt hantera bokningar via vår intuitiva och lätthanterliga mobilapp.

Vi hjälper dig hemma hos dig

Inget slår mänsklig kontakt när det kommer till vård. Att bli behandlad av en riktig läkare, ansikte mot ansikte är fortfarande den bästa vården, tror vi.

Legitimerade läkare från Ally hjälper dig snabbt, antingen hemma hos dig eller via videosamtal, du väljer själv. Men videosamtalet kompletteras alltid med ett hembesök av en sköterska som kontrollerar vitalparametrar och tar prover.

På så sätt minskas risken väsentligt för att något viktigt missas eller att du i värsta fall skulle få fel diagnos.

Frågor om Ally? Se våra svar på vanliga frågor.