Hemläkare

Hemläkare ger dig nära och tillgänglig vård och avlastar din vårdcentral
Ally startade med idén att kombinera de nya möjligheterna med det digitala och det mänskliga mötet mellan läkare och patient. Vi arbetar i samarbete med din vårdcentral, så när du behöver ett hembesök kommer en hemläkare hem till dig. Vi ser hur Coronapandemin har ökat antalet hembesök inom primärvården och vår övertygelse är attäven utan en global pandemi ökar behovet av hemläkare för en nära och tillgänglig vård. Hemläkare är ett bra komplement till vårdcentralen och lättakuten, som avlastar primärvård och gör så bara de som behöver akutsjukvård åker in till akuten.

Tre exempel där hemläkare avlastar

 1. Coronapandemin har på kort tid ökat besöken med hemläkare
  Under den pågående Coronapandemin har hembesöken inom primärvården ökat. För många vårdcentraler har detta varit mycket utmanande då man vanligtvis gör något hembesök i veckan och nu på mycket kort tid har behövt skala upp snabbt. Här har hemläkare genom Ally spelat en viktig roll iatt skapa kapacitet för vårdcentraler och har ofta stått i frontlinjen i att möta Coronasmittade. Hemläkare har i arbetet med hembesök under Coronapandemin skapat kapacitet för vårdcentraler och nära och tillgänglig vård för patienterna.

 2. Allt friskare och fler äldre skapar nya utmaningar för primär - och akutvården
  Vi ser en utveckling där Sverige har allt friskare och fler äldre. Allt för många i denna grupp har svårt att få rätt vård, på rätt nivå i rätt tid. För att skapa nära och tillgänglig vård för våra äldre är vårövertygelse att hemläkare kommer spela en stor roll. Hemsjukvården finns för de många äldre med svag hälsa, kroniskasjukdomar och multisjuka.

  Men med den ökande grupp äldre som inte har stora nog behov för att få hemsjukvård behövs allt oftare besök av hemläkare då de är infektionskänsliga, har problem medmobiliteten eller som nu under Corona utgör en riskgrupp och behöver skyddas. Vi ser hur hemtjänstens personal allt oftare ställs inför svåra medicinska bedömningar och många tar sitt ansvar genom att hellre skicka den äldre till akuten en gång för mycket än en gång för lite. En studie som SKR gjort om dessa frågor visar hur kostnaden för varje sjukhusinläggning motsvarar 56 läkarbesök inom primärvården eller 106 hembesök av en distriktssköterska.

 3. Hög samhällskostnad när småbarnsföräldrar ska söka vård för sina barn
  Det är mycket tal om småbarnsföräldrars livspussel. Vi är nog många som kan känna igen oss i det utmanande att när barnen blir sjuka ta dem till vårdcentralen med logistiken som därmed följer och nu i Coronatider, de risker som därmed följer. Vi ser hur allt fler vårdcentraler istället skickar en hemläkare, detta är ofta ett effektivare sätt och särskilt om flera är insjuknade och man kan undersöka hela familjen på samma gång.

  Vi startade Ally för att bidra till en nära och tillgänglig hälso- och sjukvård där vi avlastar primärvården och skapar vård för dig som patient på dinavillkor. Med hemläkare få du hjälp med alla vanliga sjukdomar ochbesvär som behandlas på en vårdcentral eller lättakut. Till exempel öroninflammation, ihållande hosta, luftvägsinfektion, hudutslag och allergi. Vi kan också ta kapillära prover för att bedöma blodsocker, blodvärde och snabbsänka (CRP) samt skriva recept och remiss vid behov.