Tjänsten - När är det inte lämpligt att använda Ally?