Hembesök av sköterska - Har sköterskan med sig medicin?