Utöka vårdplatser på era villkor.

Ally är sjukhusets allierade för att skapa nya vårdplatser genom att erbjuda sjukhusvård i hemmet.

Ally finns tillgänligt
i hela Sverige

Vi har 5 års erfarenhet av att bedriva vård i patienters hem med hjälp av digitala redskap och vår plattform har behandlat 30.000+ patienter.

Vi kan vård i patientens hem

Vi har många års erfarenhet av att leverera sjukvård i hemmiljö genom fysiska och digitala insatser samt tekniska lösningar.

24 / 7

Ally är alltid tillgängliga. Dygnet runt. Året runt.

95.9%

Majoriteten av våra patienter betygsätter tjänsten som bra eller mycket bra.

30,000+

Ally är en beprövad aktör med många patientkontakter.

Verktyg för vårdpersonalen

Klinikerinstrumentpanelen ger enkel åtkomst till viktig patientdata direkt från en webbläsare. Allt som krävs är en internetanslutning.

Allys dashboard för vårdpersonalen
Ally hjälper patient

Mätvärden

Patientens mätvärden registreras i hemmet genom pålitlig utrustning som är enkel att använda. Värdena matas in i systemet och blir omedelbart tillgängliga för vårdpersonal som övervakar patienten.

Blodtryck
BMI
O2 saturation
Aktivitet
Medvetandegrad
EKG
Smärtskala
Vikt
Längd
Andningsfrekvens
Hjärtfrekvens
CRP
Urinprov
Temperatur

Tillgängligt för alla patienter

Allys patientapp är rik på funktioner men utformad med våra användare i åtanke. Stor text och ett enkelt gränssnitt säkerställer att Ally-appen är tillgänglig även för äldre patienter.

Samlar nödvändig data

Patienters vitala parametrar samt symtomenkäter samlas in löpande under vårdtiden. Dessa mätningar och enkäter kan vara snabba och enkla att genomföra eller mer komplexa beroende på varje kliniks unika behov.

Videokonversation och meddelanden

När enbart data inte räcker, kopplar Ally-appen samman patienter och kliniker med inbyggd meddelandefunktion och videokonferenser.

.

Patientresan

1

Inskrivning

En patient skrivs in på den virtuella vårdavdelningen för att möjliggöra tidig utskrivning eller förhindra inläggning på sjukhus.

2

Patientintroduktion

Patienten använder enheter som tillhandahålls av Ally och Allys patientapp för att skicka in subjektiva och objektiva mätvärden för sin hälsosituation.

3

Distansmonitorering

Patientens klinik har tillgång till vitalparametrar och de subjektiva svar patienter ger om sin hälsa. Klinikern får larm om de avviker från de tröskelvärden man valt.

4

Stöd

Om det behövs kan klinikern skicka meddelanden till patienten eller erbjuda videosamtal. De kan även anpassa patientens larmtrösklar.

5

Utskrivning

När patienten inte längre behöver övervakas skrivs patient ut från den virtuella vårdavdelningen.

Varför välja Ally

Allys samlade kompetens, erfarenhet och tekniska utveckling ger optimala förutsättningar för att leverera högkvalitativ vård i patientens hem. Vi skapar flexibla lösningar som fokuserar på både klinikens och patientens behov. Vår målsättning är att vara med och förbättra svensk sjukvård.

Full integrering
Ally kommer att integreras fullt ut med sjukhuset och underordnas sjukhusets rutiner och vård kommer att ges i sjukhusets namn, inte i Allys.
Vi kan rekrytering
Ally ansvarar för att rekrytera utomstående läkare och sjuksköterskor så att den kliniska kapaciteten ökar redan från första dagen.
Optimerad mjukvara
Marknadsledande mjukvara som har utvecklats under fem år och behandlat tiotusentals patienter. Godkänd enligt GDPR och CE-certifierad.
Lång erfarenhet av vård i hemmet
Fem års erfarenhet inom sjukvård i hemmiljö och har genomfört 3000+ hembesök.
Lätt att använda
Anpassad så att alla patienter ska förstå och kunna använda tjänsten.
Vi är smidiga
Effektiva, snabbfotade, ingen avgift för anslutning.

Ally har gedigen erfarenhet av att arbeta med vård i hemmiljö

Vår vision är att erbjuda en integrerad lösning där sjukhuset får skräddarsy tjänster efter sina behov. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet?

Ally Medical AB är en IVO-registrerad vårdgivare och alla läkare är legitimerade. Alla läkemedel som används är rekommenderade av Läkemedelsverket.